Kynologie

 


nemecky-ovcak.gif   


Kynologie

 

    

Kynologie je věda o psech, jejich chovu a šlechtění. Slovo "kynologie" je odvozené od řeckého slova kyon.png (kyón) s genitivem kynos.png (kynos), tzn. pes.

Mezinárodní organizací, která se zabývá kynologií je Mezinárodní kynologická federace (FCI), v Česku má pobočku u Českomoravské kynologické unie, na Slovensku Slovenská kynologické jednota.

Kynologie se dělí na dvě zásadní podskupiny, na služební a sportovní kynologii. Obě dvě tyto skupiny však mají společné nároky, zkušební řády a rovněž i disciplíny. Mezi discpilíny patří pachové práce (oddíl A), poslušnost (oddíl B), obrana (oddíl C). Mezi zkušební řády patří NZŘ (národní řád) a další německé řády, IPO, SchH, SchH/VPG a méně rozšířený TART. Liší se pouze v tom, v jakém okruhu chcete svého psa využít, jedná- li se o kynologii služební tak např. policisté, jedná- li se o kynologii sportovní, tak to většinou bývají zkoušky, závody, popřípadě výstavy. Ať už se jedná o kynologii sportovní či služební, existují určitá pravidla, která je nutno dodržovat, pokud chcete svého psa uplatnit v nějakém oboru.

Tato pravidla by měl dodržovat především psovod, od něj se to naučí pes. Mezi tato pravidla patří hlavně neústupnost (jestli pes Vašemu povelu rozumí, trvejte na tom, že ho musí provést), pevné nervy (nenechejte se zviklat smutným psím pohledem) a ctižádost (jestliže jste přesvědčení že Váš pes na něco má, jděte si za svým cílem). V kynologii je rovněž důležité chovat se ke svému psu stále stejným způsobem (chováte-li se jinak než v předešlých časech, pes je z toho zmatený a nerozumí Vám) a přiměřeně, tzn. žádné fyzické tresty, není- li to nutné. Po boku sportovní kynologie právoplatně stojí i jiné psí sporty, jako například agility, caniscrossing, dogdancing, flyball, dogfrisbee...

pics/web/hr/hr-bd10358_w600.gifZajívavé video, které po velkém úspěchu knihy "Jak poznat psí duši" natočil psí psycholog Rudolf Desenský (Artemis) DVD pro všechny chovatele psů a nejen pro ně. Následující video se zabývá jedním ze základních příkazů a je zde vše velmi přehledně vysvětleno. Je škoda, že takle přehledně to většina cvičitelů nevysvětlí a omezí se jen na strohou instrukci, jak cvik provést.Psí psycholog (*.avi, 730MB, 1:17:23) pics/kynologie/psi-psycholog-avi.jpg

  

 


 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)