Psí život

 Desatero proseb psa

    

  1. Můj život trvá deset až patnáct let. Každé odloučení od tebe znamená pro mne utrpení. Pomysli na to, než si mne opatříš.
  2. Dej mi čas porozumět, co ode mne vyžaduješ.
  3. Pěstuj si důvěru ve mne - tou důvěrou já žiji.
  4. Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mne za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele - já mám jen TEBE.
  5. Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já nerozumím, zato však hlasu, kterým se na mne obracíš.
  6. Věz, že nezapomenu nikdy, jak je se mnou zacházeno.
  7. Pomysli, nežli mne uhodíš, že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji.
  8. Než mi při práci mrzutě vytkneš neochotu, jankovitost a lenost, zkus si uvědomit, že mě možná trápí nevhodná potrava, snad jsem byl dlouho vystaven slunci nebo mám již opotřebované srdce.
  9. Postarej se o mne, když zestárnu - také budeš jednou starý.
  10. Buď se mnou v každé těžké chvíli. Neřekni nikdy: "Ať se to stane v mé nepřítomnosti" - s tebou bude pro mne všechno lehčí...


("Klubový zpravodaj Dalmatin klubu 1-2000")

     retrivr.jpg 


 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)