Kynologie

Jak si vybrat štěně


stene.gif


Jak si vybrat štěně

Campbellův test

 
    

Jak si vybrat štěně je těžký úkol. V klubovém zpravodaji Dalmatin klubu je popsán "Campbellův test". Je jedním z mnoha, které se používají při výběru štěněte.


Představte si situaci, že si možná jdete prohlédnout a možná vybrat štěňátko. Jako odpovědný člověk máte již jasno, proč jste se tak rozhodli - nejčastějším důvodem je, že máte děti a ty touží po psím kamarádovi. Rodinná rada zvážila vše, co zajistí pejskovi spokojený a zdravý život, a tak nic nebrání tomu rozhodnout se, jakou rasu a charakter pejska vybrat. Ale jak poznáme, že ta roztomilá kulička bude mazlivá, hravá, učenlivá, klidná a nevyroste z ní dravý, extrémně energický, nezvladatelný pes.


Nejsme odborníci, nepoznáme, co z těch malých chlupatých kuliček vyroste.Tady se neaskýtá jednoduchý test, který vyžaduje jenom trochu času a pozornosti. Pomůže nám při výběru u chovatele nebo známého, který nám štěně nabízí, rozeznat nejvýraznější povahové rozdíly mezi několika štěňaty a odhadnout, jaké povahy náš budoucí pes bude.


Pro výběr štěněte pomocí testu je vhodné vybrat prostředí, které štěňata neznají (louku, cestičku v parku, dvorek u vily apod.). Ostatní přítomní nechť jsou v dostatečné vzdálenosti, aby neupoutávali pozornost štěněte. Následující situace provádějte jednu po druhé, vždy s jiným štěnětem. Porovnejte stupeň reakce štěněte s vysvětlivkami a zaznamenávejte si výsledky (zkratky) do tabulky. Otestovaná štěňata si označte shodně se záznamem (dejte jim třeba čísla, jména, barevné značky atd.)


dalmat01.jpg
dalmat02.jpg
dalmat03.jpg
     
Situace 1 Přilákání, upoutání pozornosti Hodnocení
Doneseme rychle štěně na zvolené prostranství, postavíme je na tlapky a svižným krokem od něho poodejdeme asi na 2 až 3 metry. Sedneme si na bobek čelem ke štěněti a lehkým potleskem a hlasem ho přivoláme. Podle způsobu, jak štěně reaguje, hodnotíme reakci:
 
Přibíhá okamžitě s radostí, vyskakuje na nás, ocásek nese nahoru, olizuje, okusuje nám ruku a velice bouřlivě projevuje radost VD
Tak přibíhá okamžitě, ocásek nahoru, ale nevyskakuje na nás, jenom škrábe předními packami naše kolena  D
Přibíhá rychle, nenese ocásek nahoru, bez bouřlivých projevů radosti  N
Velmi váhavě přibíhá, s otálením, ocásek nese dolů VN
Vůbec nepřijde, nerozvážně se rozhlíží, točí se EN
 
Situace 2 Smysl pro následování u nohy Hodnocení
Postavíme štěně na volné prostranství a zvolna od něho odcházíme v jednom rytmu. Podle způsobu, jak štěně reaguje, jej ohodnotíme:
 
Jestli nás okamžitě následuje, plete se mezi nohy, vyskakuje a kouše VD
Následuje okamžitě, plete se pod nohy, ale nevyskakuje  D
Následuje pokorně blízko nohy, neplete se pod nohy  N
Nerozhodně nás následuje, otáčí se do strany VN
Vůbec nás nenásleduje a odbíhá pryč EN
 
Situace 3 Odpověď na nátlak, sevření Hodnocení
Položíme štěně na trávu, koberec, jinou ne tvrdou podložku tlapkami vzhůru, položíme mu ruku s rozevřenými prsty na hruď a mírně přitlačíme na cca 30 až 40 vteřin. Podle toho, jak reaguje, jej hodnotíme:
 
Snaží se vehementně uvolnit, kroutí se, živě se brání a snaží se kousat VD
Snaží se z této pozice vykroutit, ale nesnaží se chňapat zuby nebo kousat  D
Snaží se vykroutit, ale po chvíli se zklidní  N
Nesnaží se uvolnit a snaží se olíznout ruku VN
Štěně je zaražené, bez odezvy a vyjadřuje strach EN
 
Situace 4 Sociální nadvláda člověka Hodnocení
Sedneme si na bobek tak, že na nás nevidí, a začneme štěně hladit od hlavy k ocásku. Podle způsobu, jak reaguje, jej hodnotíme:
 
Jestliže se okamžitě otočí k nám, šplhá na nás, kouše a vrtí ocáskem VD
Otočí se hned, nechá se hladit, ale neskáče na nás, škrábe packami, nekouše  D
Štěně zůstane ve stejné pozici, zády k nám, otáčí hlavu, snaží se olíznout ruku  N
Štěně se samo převrátí na záda a vystaví bříško VN
Nereaguje na hlazení a odchází pryč EN
 
Situace 5 Fyzická nadvláda člověka Hodnocení
Postavíme se opět za štěně, sehneme se, podebereme je oběma rukama sepnutýma pod jeho hrudníkem a bříškem a volné štěně vyzdvihneme asi 30 cm nad zem. Podle toho, jak se v průběhu 30 až 40 vteřin projeví, hodnotíme jeho reakci:
 
Úporně s prudkostí se snaží uvolnit, chňape zuby (kouše), vrčí a cení zuby VD
Snaží se úporně a prudce uvolnit, ale nekouše, nevrčí  D
Nejdříve se úporně snaží uvolnit, ale zklidní se a snaží se olíznout ruce  N
Nesnaží se uvolnit a líže ruce VN
Zaražené bez odezvy EN
 

     

Vysvětlivky

VD  = velmi dominantní Velmi vůdčí, vedoucí typ (málo přizpůsobivý na děti a staré lidi), živý až agresivní, projevy bouřlivé, nezkrotné.
D  = dominantní Dominantní pes, ale dobře se ovládá a učí.
N  = nedominantní Podléhající, pokorný pes, vhodný pro děti a starší lidi.
VN  = velmi nedominantní Hodně citlivý, vyžaduje více citu, velmi podřízený člověku, lne k němu a je více ustrašený.
EN  = extrémně nedominantní Silně (tlumený) potlačený smysl pro společenství s lidmi, nevěří člověku a okolí, potřebuje zkušeného cvičitele.
 
 

Vyhodnocení

Máme test za sebou a teď si porovnáme tabulky. Chceme-li psa mírného, učenlivého, neenergického, spíše klidného, pro starší lidi a děti, pak vybereme toho, který má více hodnot N a VN (ne VN a EN !). Chceme-li psa pro hlídání a ochranu, zvolíme takového, který má víc VD a D. Ten pak ale vyžaduje odborný výcvik. Má-li budoucí pes být dobrým průvodcem našich rodinných výletů, společenský a učenlivý, pak by měl mít v testu převahu hodnot D a N. Samozřejmě, že se může stát a štěně nám padne takzvaně do oka a žádný test nás nepřesvědčí. Ale jestli se chceme odpovědně rozhodnout, může nám test pomoci vybrat si to pravé štěně.

("Klubový zpravodaj Dalmatin klubu 2-1999") 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)